8.21.2014


Jogas studiju ievadprogramma!
Latvijas Universitātes (LU) Indijas studiju un kultūras centrs izsludina pieteikšanos uz 64 stundu jogas kursiem tālākizglītības programmā "Jogas studiju ievadprogramma". Kursa pasniedzējs ir biedrības „Latvijas Jogas skola” valdes priekšsēdētājs, Jogas meistara Sw Amrit Mahamedha māceklis un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš. Apmācība Jogas studiju ievadprogrammā tiek veidota tā, lai studenti saņemtu vispārīgu priekšstatu par jogas mācību, tās tradicionālajiem (Indijas, Tibetas) un mūsdienu pamatprincipiem.

Sākumā tiek apgūtas meditācijas metodes savas apziņas izpratnei un koncentrācijas spēju pilnveidošanai, kā arī savas veselības patiesā līdzsvara konstatēšanai (Ājurvedas pamatprincipi Jogā). Par galveno mērķi, iepazīstoties ar Ha-Tha Jogas sistēmu, kā ievadprogrammas metodisko pamatu, klausītājiem tiks izvirzīts fizisko un psihoenerģētisko tehniku treniņš – āsanas  (fizisko vingrinājumu), prānajāmas (elpošanas vingrinājumu) un meditācijas tehniku treniņš un prakse, kas kopumā veidos jaunu zināšanu avotu un priekšstatu par iespējamajiem terapeitiskiem paņēmieniem savas veselības stiprināšanā.
Kursa teorētiskajā daļā tiks aplūkota Jogas vispārīgā vēsture,  un galvenās filozofiskās skolas, savukārt praktiskajā daļā kā apmācības uzdevumi tiks risināta atslābināšanās un koncentrēšanās prasmes veicināšana, ķermeņa izjūta, apziņas vērošana, elpošanas izpēte un līdzsvarošana. Programmā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sniegs prasmi atšķirt dažādu jogas skolu metožu un veidu atbilstību jogas tradīcijas principiem, kā arī lietpratīgi vērtēt galvenos kvalitātes kritērijus jogas apziņas (kultūras) pilnveidošanā, lai pareizi varētu izvēlēties nākošo jogas apmācības turpinājuma veidu.
Programmas klausītāji būs attīstījuši spējas koncentrēties, nostiprinājuši ķermeņa muskulatūru, ieguvuši iemaņas pilnīgāk kontrolēt savu ķermeni un kustības, apguvuši jogas pamatasānas, iemācījušies pareizi elpot.
Studentu apmācības laikā iegūtās prasmes tiek vērtētas pēc praktisko vingrinājumu kompleksu kvalitatīvās apguves praktiskajās nodarbībās, esejas darbiem par Jogas teoriju, vēsturi un filozofiju, Indijas kultūru un reliģiskās domas jautājumiem, kā arī pēc gala ieskaites snieguma. 
Pēc kursa noslēguma, raugoties pēc dalībnieku izrādītās intereses un iespējām, var tikt piedāvāts arī kursa turpinājums. 

5.21.2014

2014. gada Vasaras Saulgriežu Jogas nometne. 20. - 23.jūnijs. - Zemes un cilvēka attiecības ar Sauli.


Organizē Latvijas Jogas skola un atbalsta LU Indijas studiju un kultūras centrs. 

Pavadot pāris dienas Vasaras Saulgriežu laikā tīrā mežā un ieklausoties tā skaņās, atkal varam atgriezties pie universālās dabas labvēlīgā spēka, atcerēties Saulgriežu patieso jēgu . Jogas nometnē, LLU meža pētniecības stacijas viesu namā "Mežmāja" (7km no Talsiem), tiks studēta šodienas ekoloģiskā filozofija attiecībās ar senajām Jogas tradīcijām un mācītas praktiskās attīrīšanās un meditācijas metodes. Īpašu vērību veltīsim tam kā iegūt „Yogini Ekadaši” - attīrīšanās mistērijas svētību. Tiks sniegta āsanu nozīmes izpēte un individuālās prakses ieteikumi. Trijās dienās - 12 lekcijas nodarbības, dažādas prakses, 7 dažādi meistari / lektori.
Paralēli nodarbībām būs iespējamas Ājurvediskās masāžas un konsultācijas. Tāpat arī paralēli pieaugušo nodarbību norisēm notiks bērnu nodarbības/spēles krāsu, dziesmu un kustību vingrinājumos. Ar savu pieredzi un meistarību dalīsies jogas meistari, pasniedzēji Arnis Siliņš, Rita Pedāne, Evita Sundar, Evita Birule, Tatjana Griškina, Agnese Vīksniņa, kā arī iespējama Skype Lekcija ar Sw Amrit Mahamedha - Jogas meistaru no Indijas. Būs arī vēl citi īpaši vieslektori.

Pieteikšanās un papildus informācija par detalizētu nometnes programmu zvanot uz 28634670 vai arī rakstot uz info@yoga-art.lv . LU studentiem dalību nometnei pieteikt savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots. Piesakoties līdz 10. jūnijam ģimenēm un grupām atlaides. Tiek nodrošinātas 12 lekcijas/nodarbības (+ izdales materiāli), naktsmājas un veselīgs, pieredzējušu meistaru gatavots veģetārs uzturs. LU studentiem dalības maksa 95.00 EUR apmērā, piesakoties līdz 10. jūnijam. Pārējiem dalības maksa 115.00 EUR apmērā, piesakoties līdz 10. jūnijam.

 

4.17.2014

Ayurveda conceives in Life (Ayu) as a four dimensional entity i.e. Sarirendriya Satvatma Samyoga. Accordingly it adopts a comprehensive psychosomatic-spiritual approach to preservation of health and cure of diseases. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3331430/


3.28.2014

Pavasara Ājurvēdas un Jogas nometne 30.04.-2.05.2014.


Papildus informācija un pieteikšanās e-pasts: info@yoga-art.lv , zvanot 28634670, vai 29933276. Dalību nometnei, lūdzam pieteikt līdz 25 aprīlim, jo vietu skaits ir ierobežots. Pasākumu organizē Ājurvēdisko zinību studentu grupa un Latvijas Jogas skola, www.yoga-art.lv


30.aprīlis.  Trešdiena 18.00 Sanākšana, reģistrēšanās.19.10 Ievads. Mantra jogas teorija un prakse.
1.maijs. Ceturtdiena 7.00 Rīta Hatha joga - 9.00 Brokastis 10.15 Ājurvēdas ārsta Indulala lekcija. Seno Ājurvēdas principu aktualitāte mūsu ikdienā. 12.15 Vāstu Šastras principi mūsdienās 13.30 Pusdienas 15.00 Dabas takas un tautas dziesmas 16.30 Ājurvēda tās „zelta laikmetā” un mūsdienās. Aktuālais problēmu loks Ājurvēdā un rietumu medicīnā, pretrunas un saskaņas perspektīva. Jautājumi, atbildes 18.30 Vakariņas 19.30 Jogas kultūras vēsture, Bhārata Natjam dejas, Mudru prakse un vakara meditācija.
2.maijs Piektdiena 7.00 Rīta Hatha joga. 9.00 Brokastis. 10.30 Ājurvēdas ārsta Indulala lekcija. 12.00 Jagja uguns rituāls - Akšaja Tritija, astroloģiski vislabvēlīgākā diena gadā. 14.00 Pusdienas. Jautājumi, atbildes, diskusija.
Nodarbības, lekcijas un konsultācijas u.c. vadīs Ājurvēdas vaidja Dr. Indulals (Indija) un Sintija Šauša, Jogas skolotājs Arnis Siliņš, dziedātāja, dziesminiece Inga Karpiča, Aleksandrs Bespalovs, vēdiskās kultūras adepts, (astrologs). Gaura Nataradžs - Bharatanatjam deja.
Ājurvēdas vaidja Dr. Indulals  ir šobrīd Indijā viens no atzītākajiem  Ājurvēdas meistariem, kurš ar izciliem panākumiem ārstē cilvēkus, konsultē veselības profilakses jautājumos, kā arī veic atbildīgo jauno Ājurvēdas speciālistu izglītošanu gan Indijā, gan starptautiskajos institūtos. Dr. U. Indulal (B.A.M.S.) ir “Arya Vaidya Pharmacy” (Koimbatora) direktora vietnieks un vada sadarbību ar Pasaules Veselības Organizāciju (WHO) un Nacionālo Veselības Institūtu (NIH), ASV, kā arī ir daudzu starptautisku veselības izpētes projektu un labdarības organizāciju vadītājs un goda biedrs.


1.29.2014

„Astrālā anatomija".

Sestdienās www.dayajoga.lv jogas prakse un filozofija no 15. februāra, 2014.
  • Astrālās anatomijas bāzes principi un prānas dziednieciskais spēks.
  • Nadi krijas. Koncentrēšanās spēju attīstība. Auras, fiziskās un ēteriskās enerģijas jutības kontroles apgūšana.
  • Mainīgās pasaules vēlmju un pieķeršanās/atkarības kontrole. Prāta kontrole.
  • Vitālās enerģijas atjaunošanās veidi.  

11.19.2013

 27. februārī Šudha Vidjas prakse veltīta MAHA ŠĪVARĀTRI jogas svētkiem, labvēlīgākajam laikam Jogas apziņas veicināšanai (http://en.wikipedia.org/wiki/Maha_Shivaratri).  
Un mēs turpinam, kā katru ceturtdienu,  plkst. 19.15, iedziļināties Šudha Vidja praksē un filozofijā izkopjot savu Jogas kultūru!


Šudha Vidya – Tīrās Zināšanas – objektīvās un subjektīvās dzīves enerģijas līdzsvara stāvoklis.
Jogas skolotājs Arnis Siliņš sniedz ievadu Trika Jogas prakses, āsanu, pranājāmu, mantru prasmes pilnveidošanā un meditācijas treniņā, intuitīvās apziņas un veselības izkopšanā. Šajā jogas apmācības programmā tiek mācīts kā pasargāt sevi no postošām apziņas tendencēm un kā nosargāt vērtīgās, radošās spējas. Katrā nodarbībā tiek sniegtas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Kurs piemērots gan tiem kas ir iesācēji, gan arī tiem, kuriem jau ir pieredze Jogas apmācībā.
Uzziņas un pieteikties var zvanot pa tel.nr. 27882681 vai caur nodarbību kalendāru.
Kā vingrinājumi prānajāmas, āsanas, mantras un meditācija ir katras nodarbības sastāvdaļa. Izdales materiāli un norādes par Jogas terminu tālākas apguves avotiem tiks sniegtas katram dalībniekam saskaņā ar sagatavotības līmeni.
Iepriekšējo nodarbību / lekciju tēmas.
1. Nodarbība/lekcija :   28.11. 13. Laiks:   19’15 Tēma : Ievads – kas ir Šudha Vidja. Prāta un emociju rutīnas apturēšana. Prānas dziednieciskais spēks.
2. Nodarbība/lekcija  5.12.13. Laiks:  19’15 Tēma : Duālisma ierobežojumu pārvarēšana. Prānas dziednieciskais spēks ķermenī un apziņā. Elpas meditācija. 
3. Nodarbība/lekcija  12.12.13 Laiks:  19’15 Tēma : Ieradumu dabas izpratne un tās "mezglu" atraisīšana.
Attīrošās apziņas spēks – Krijas.
4. Nodarbība/lekcija  19.12.13.
Laiks:  19’15 Tēma :Vritti, kā domu un iespaidu viļņi prātā, kuri pārklāj tīro (nesaduļķoto) apziņu, ir neziņas –„Avidjas” efekts. Izpratne par vritti rosina savu ieradumu dabas izpratni un rada sinhronizētās enerģijas svētību. 
5. Nodarbība/lekcija  26.12. 13. Laiks:  19’15 Tēma : Ārējās un iekšējās realitātes enerģijas dziedinošais līdzsvars. Transpersonālā meditācija. Mudras, 1 daļa.

6. Nodarbība/lekcija  9.1.2014. Laiks:  19’15 Tēma : Ārējās un iekšējās realitātes enerģijas dziedinošais līdzsvars. Transpersonālā meditācija. Mudras. 2. daļa. 

7. Nodarbība/lekcija  16.1.2014., 19’15 Tēma: Mulsuma un konfliktus apturošā enerģija.
8. Nodarbība/lekcija  23.1.2014.  Laiks:  19’15 Tēma: Sat - Čit - Ānanda. Rāsa Lila un mūsu individuālā jaunrades enerģija. 
9. Nodarbība/lekcija  25.1.2014.  Laiks: tiks saskaņots līdz 16.01.2014. Tēma : Dvēseles apziņa – Ānanda un jaunrades enerģija. Izbraukums pie Dabas.
10.  Nodarbība/lekcija  30.1.2014.  Laiks:  19’15 Apkopojums un individuālās prakses ierosinājumi. Gara un Matērijas integritātes veselība un ekoloģija. 4 dzīves mērķi. 


11.12.2013


14. novembrī pl. 15.00 LU Mazajā aulā Dr. Činmejs Pandja uzstāsies ar publisku lekciju "Mūsdienu zinātne un garīgums". Aicināti visi interesenti.

 LU Indijas studiju un kultūras centrs ziņo, ka 14. novembrī LU viesosies Dev Sanskriti Universitātes (Haridvāra, Indija) prorektors, ārsts un Dev Sanskriti Universitātes Jogas un Veselības koledžas direktors Dr. Činmejs Pandja (Dr. Chinmay Pandya), lai parakstītu sadarbības memorandu ar mūsu universitāti.
Dr. Činmejs Pandja ieguvis izglītību Indijas tradiconālajā medicīnā Indijā un studējis Rietumu medicīnu Apvienotajā Karalistē, specializējoties psihiatrijā un Alcheimera slimības ārstēšanā. Dr. Činmejs Pandja ir ikgadēju starptautisku semināru vadītājs gerentoloģijā un jogas, vediskās kultūras un ajurvedas praksē.