5.22.2018

Seminārs "Jogas kultūras meta teksti senatnē un mūsdienās" 16. Jūnijā, 2018.Mērķis: noskaidrot Jogas dažādo tradīciju pirmsākumus, attīstību un daudzveidīgo Jogas tradīciju saskarsmes punktus.

Uzdevums: veidot semināru kā reālu 'laboratoriju' jaunām atziņām, kuras kalpos Jogas tālākai pētniecībai Latvijā.

Pieteikumu par lasījuma tēmu lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2018.g. 8.jūnijam uz e-pastu: indija@lu.lv . Rezultāti par iekļautajām tēmām tiks paziņoti līdz 11.jūnijam.

10.29.2017

Yoga, Language and Consciousness / Joga Valoda un Apziņa

“Yoga, Language and Consciousness”. 
Aim is - To find out the possibilities of the Latvian language in the universal system of values of yoga. Task: To create a discussion as a real "laboratory", for new ideas that will be used to foster further yoga research in Latvia, in the Latvian language dimension. Special guest as moderator: Vice-rector of Dev Sanskrit University Dr. Chinmay Pandya

 Participation requests by e-mail and/or phone: indija@lu.lv +37124821433 

9.28.2017

Jogas apmācības sākums 2017.g oktobrī, LU Indijas studiju un kultūras centrā.

Turpinās pieteikšanās uz Jogas apmācības programmām jaunajā mācību gadā.
Lai iegūtu metodisku izpratni un praktisku pieredzi Jogas Zinībās, tās kultūrā, teorijā, praksē un filozofijā piesakieties uz Jogas apmācības programmām LU Indijas studiju un kultūras centrā 2017 / 2018 mācību gadā.
Katru gadu I.S.K.C. Jogas Tradīcijas un Prakses apmācības programmas studenti viesojas Dev Sanskriti Universitātē piedaloties starptautiskā Jogas Kultūras seminārā.
Programmā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sniegs prasmi atšķirt dažādu jogas skolu metožu un veidu atbilstību jogas tradīcijas principiem, kā arī lietpratīgi vērtēt galvenos kvalitātes kritērijus jogas apziņas (kultūras) pilnveidošanā, lai pareizi varētu izvēlēties nākošo jogas apmācības turpinājuma veidu.
Pieteikšanās un informācija Indijas Studiju un Kultūras centra kontaktos  vai rakstot uz info@yoga-art.lv


9.06.2017

Jogas apmācības sākums 2017.g septembrī, LU Indijas studiju un kultūras centrā.

Ir sākusies pieteikšanās uz Jogas apmācības programmām jaunajā mācību gadā.
Mācību laiki:
Jogas studiju ievadprogramma / Introduction into YOGA Studies no/from 18.09.2017.
Pirmd./Mon. un/and Trešd./Wed,  6:15pm – 7:45pm.

Jogas tradīcija un prakse I / The Tradition and Practice of YOGA I no/from 19.09.2017.
Otrd./Tue. un/and Piektd./Fr., 6:15pm – 7:45pm.

Jogas tradīcija un prakse II / The Tradition and Practice of YOGA II no 23.09.2017. 
Sest./Sat. 9am – 12pm 
(vai pirmd. & otrd.) 
Kursu docētājs:  LU un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš,  jogas skolotājs, jogas meistara Sw. Amrit Mahamedha skolnieks Trika Jogas tradīcijā un Latvijas Jogas skolas dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. 
Pieteikšanās un informācija Indijas Studiju un Kultūras centra kontaktos.