2.05.2022

Jogas ievadapmācības, Jogas tradīcijas un prakses, Ājurvēdas un Indijas klasiskās mūzikas programmas, 2022. gada pavasara semestrī LU Starptautiskajā Indijas studiju institūtā.

Turpinās pieteikšanās uz Jogas ievadapmācības, Jogas tradīcijas un prakses, Ājurvēdas un Indijas klasiskās mūzikas programmām 2022. gada pavasara semestrī LU Starptautiskajā Indijas studiju institūtā.   

Jogas, ājurvēdas, Indijas klasiskās mūzikas, viedās valodas un meditācijas kultūra pamatoti tiek dēvēta par pilnīgu instrumentu kopumu cilvēka sevis izziņas pilnveidošanai un veselības nodrošināšanai modernajā sabiedrībā arī Latvijā.   

Par studiju semestra uzsākšanas norises inormāciju rakstiet uz indija@lu.lv

 

2.01.2022

Pieteikšanās uz Jogas ievadapmācības, Jogas tradīcija un prakses, Ājurvēdas un Indijas klasiskās mūzikas programmām 2022. gada pavasara semestrī LU Starptautiskajā Indijas studiju institūtā.

 

 

Ir sākusies pieteikšanās uz Jogas ievadapmācībasJogas tradīcija un prakses, Ājurvēdas un Indijas klasiskās mūzikas programmām 2022. gada pavasara semestrī LU Starptautiskajā Indijas studiju institūtā. Par studiju semestra uzsākšanu no otrās februāra nedēļas, LU Starptautiskajā Indijas studiju institūtā, tiek rīkota tiešsaistes konsultācija 4. februārī plkst 16'00.   

Jogas, ājurvēdas, Indijas klasiskās mūzikas, viedās valodas un meditācijas kultūra pamatoti tiek dēvēta par pilnīgu instrumentu kopumu cilvēka sevis izziņas pilnveidošanai un veselības nodrošināšanai modernajā sabiedrībā arī Latvijā  

Pieteikšanās un informācija rakstot uz indija@lu.lv 

 

 

1.11.2022

Kāda ir Latvijas Jogas patiesā vēsture. Lekcija 18. janvārī, plkst 18'00 – 20'00 LU Starptautiskajā Indijas studiju institūtā.

 


Lektors - Dzintars Vilnis Korns sniegs kompetentu Ieskatu svarīgākajos notikumos un personībās Jogas kultūras tapšanā Latvijā. Lekcijas noslēgumā diskusija par mūsdienu jogas kultūras izaicinājumiem Latvijā.

Klātienes apmeklējums ar pieteikšanos indija@lu.lv (līdz 14. 01. 2022) atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Attālinātā dalība jāpiesaka līdz 17. 01. 2022, plkst 16'00 indija@lu.lv Tiks arī sniegta informācija par LU Starptautiskā Indijas studiju institūta attīstību un jogas, ājurvēdas, Indijas klasiskās mūzikas kursiem 2022. gada pavasara semestrī.