9.28.2017

Jogas apmācības sākums 2017.g oktobrī, LU Indijas studiju un kultūras centrā.

Turpinās pieteikšanās uz Jogas apmācības programmām jaunajā mācību gadā.
Lai iegūtu metodisku izpratni un praktisku pieredzi Jogas Zinībās, tās kultūrā, teorijā, praksē un filozofijā piesakieties uz Jogas apmācības programmām LU Indijas studiju un kultūras centrā 2017 / 2018 mācību gadā.
Katru gadu I.S.K.C. Jogas Tradīcijas un Prakses apmācības programmas studenti viesojas Dev Sanskriti Universitātē piedaloties starptautiskā Jogas Kultūras seminārā.
Programmā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sniegs prasmi atšķirt dažādu jogas skolu metožu un veidu atbilstību jogas tradīcijas principiem, kā arī lietpratīgi vērtēt galvenos kvalitātes kritērijus jogas apziņas (kultūras) pilnveidošanā, lai pareizi varētu izvēlēties nākošo jogas apmācības turpinājuma veidu.
Pieteikšanās un informācija Indijas Studiju un Kultūras centra kontaktos  vai rakstot uz info@yoga-art.lv


9.06.2017

Jogas apmācības sākums 2017.g septembrī, LU Indijas studiju un kultūras centrā.

Ir sākusies pieteikšanās uz Jogas apmācības programmām jaunajā mācību gadā.
Mācību laiki:
Jogas studiju ievadprogramma / Introduction into YOGA Studies no/from 18.09.2017.
Pirmd./Mon. un/and Trešd./Wed,  6:15pm – 7:45pm.

Jogas tradīcija un prakse I / The Tradition and Practice of YOGA I no/from 19.09.2017.
Otrd./Tue. un/and Piektd./Fr., 6:15pm – 7:45pm.

Jogas tradīcija un prakse II / The Tradition and Practice of YOGA II no 23.09.2017. 
Sest./Sat. 9am – 12pm 
(vai pirmd. & otrd.) 
Kursu docētājs:  LU un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš,  jogas skolotājs, jogas meistara Sw. Amrit Mahamedha skolnieks Trika Jogas tradīcijā un Latvijas Jogas skolas dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. 
Pieteikšanās un informācija Indijas Studiju un Kultūras centra kontaktos.