8.27.2015

Apmācības programma - Jogas tradīcija un prakse.

Jogas studiju ievadprogramma: " Sākumā tiek apgūtas meditācijas metodes savas apziņas izpratnei un koncentrācijas spēju pilnveidošanai, kā arī savas veselības patiesā līdzsvara konstatēšanai (Ājurvedas pamatprincipi Jogā). Par galveno mērķi, iepazīstoties ar Ha-Tha Jogas sistēmu, kā ievadprogrammas metodisko pamatu, klausītājiem tiks izvirzīts fizisko un psihoenerģētisko tehniku treniņš – āsanas  (fizisko vingrinājumu), prānajāmas (elpošanas vingrinājumu) un meditācijas tehniku treniņš un prakse, kas kopumā veidos jaunu zināšanu avotu un priekšstatu par iespējamajiem terapeitiskiem paņēmieniem savas veselības stiprināšanā.
Kursa teorētiskajā daļā tiks aplūkota Jogas vispārīgā vēsture,  un galvenās filozofiskās skolas, savukārt praktiskajā daļā kā apmācības uzdevumi tiks risināta atslābināšanās un koncentrēšanās prasmes veicināšana, ķermeņa izjūta, apziņas vērošana, elpošanas izpēte un līdzsvarošana. Programmā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sniegs prasmi atšķirt dažādu jogas skolu metožu un veidu atbilstību jogas tradīcijas principiem, kā arī lietpratīgi vērtēt galvenos kvalitātes kritērijus jogas apziņas (kultūras) pilnveidošanā, lai pareizi varētu izvēlēties nākošo jogas apmācības turpinājuma veidu." http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/nozares/sports/joga/  

Jogas tradīcija un prakse I: "
Kursa laikā klausītāji tiek iepazīstināti ar jogas pamatprincipu veidošanos kontekstā ar Indijas kultūras vēsturi, sākot no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām: ķermeņa un garīgā higiēna,  jogas diētas principi, jogas terapijas principi, ķermeņa attīrīšanas prakse, jaunu līdzsvarošanas tehniku apgūšana.
Klausītāji kursa laikā būs ieguvuši izpratni par jogas vēsturisko attīstību, tās vietu un nozīmi Indijas kultūrā vēsturiskā skatījumā, daudzveidīgajām tās praksēm, jogas saistību ar vispārējo ķermeņa un garīgo higiēnu. Studenti pilnveidojuši savas spējas koncentrēties, nostiprinājuši ķermeņa muskulatūru, iemācījušies jaunas āsanas.
Programmas mērķauditorija ir jebkurš interesents bez vecuma vai dzimuma ierobežojuma, taču nepieciešamas priekšzināšanas, kas tiks pārbaudītas pārrunu laikā. LU tālākizglītības kursa “Jogas studiju ievadprogramma” beidzēji tiks uzņemti bez pārrunām." http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/nozares/sports/jogas-tradicija/

 Jogas tradīcija un prakse II: "Kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas Jogas tradīcijā un praksē. Klausītāji spēs orientēties  galvenajās Jogas tradīcijas vērtību sistēmās, īpašu uzmanību pievēršot vadošajām Jogas filozofijas  skolām. Padziļināti tiek apgūti praktiskie Jogas mācības pamati, visvairāk uzmanību veltot „Krijas” (attīrošajām) metodēm atbilstoši Ziemeļeiropas klimatiskajiem un kultūrvēsturiskajiem apstākļiem. Klausītāji apgūst pamatprasmi rūpēties par savas veselības ilgtspējīgu līdzsvaru. Nodarbībās gan teorētiskā, gan praktiskā veidā tiek attīstītas atlētiskās un intelektuālās prasmes: 1. veicot Jogas pranājamu un āsanu vingrinājumus, kas veicina atbrīvošanos no stresa un pārslodzes kaitīgās ietekmes; 2. padziļinot izpratni par emocionālās enerģijas – „Rāsas” ietekmi uz organismu.
Pēc kursa apgūšanas klausītāji būs apguvuši individuālās meditācijas tehnikas. Pratīs pielietot Hatha Jogas bāzes tehnikas. Pratīs orientēties Jogas prakšu dažādībā un mācēs izvēlēties sev  un apstākļiem atbilstošās treniņu slodzes Jogas praksē. http://www.lu.lv/gribustudet/tk/talakizglitiba/nozares/sports/jogas-tradicijaii/ 

Sīkāku informāciju par pieteikšanās kārtību uzzināt var rakstot uz info@yoga-art.lv 
 Kursa pasniedzējs ir biedrības „Latvijas Jogas skola” valdes priekšsēdētājs, Jogas meistara Sw Amrit Mahamedha māceklis un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš.

Kursa katalogs (tālākizglītība)

Nav komentāru: