2.12.2015

Latvijas Universitātes Indijas studiju un kultūras centrs izsludina pieteikšanos uz tālākizglītības kursiem trīs programmās:
Kursa pasniedzēji ir biedrības „Latvijas Jogas skola” valdes priekšsēdētājs, Jogas meistara Sw Amrit Mahamedha māceklis un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš un LU profesore, indoloģe Sigma Ankrava.

Trika-Art-Ashram Mahayogi Swami Amrit Mahamedha