8.21.2014


Jogas studiju ievadprogramma!
Latvijas Universitātes (LU) Indijas studiju un kultūras centrs izsludina pieteikšanos uz 64 stundu jogas kursiem tālākizglītības programmā "Jogas studiju ievadprogramma". Kursa pasniedzējs ir biedrības „Latvijas Jogas skola” valdes priekšsēdētājs, Jogas meistara Sw Amrit Mahamedha māceklis un Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Arnis Siliņš. Apmācība Jogas studiju ievadprogrammā tiek veidota tā, lai studenti saņemtu vispārīgu priekšstatu par jogas mācību, tās tradicionālajiem (Indijas, Tibetas) un mūsdienu pamatprincipiem.

Sākumā tiek apgūtas meditācijas metodes savas apziņas izpratnei un koncentrācijas spēju pilnveidošanai, kā arī savas veselības patiesā līdzsvara konstatēšanai (Ājurvedas pamatprincipi Jogā). Par galveno mērķi, iepazīstoties ar Ha-Tha Jogas sistēmu, kā ievadprogrammas metodisko pamatu, klausītājiem tiks izvirzīts fizisko un psihoenerģētisko tehniku treniņš – āsanas  (fizisko vingrinājumu), prānajāmas (elpošanas vingrinājumu) un meditācijas tehniku treniņš un prakse, kas kopumā veidos jaunu zināšanu avotu un priekšstatu par iespējamajiem terapeitiskiem paņēmieniem savas veselības stiprināšanā.
Kursa teorētiskajā daļā tiks aplūkota Jogas vispārīgā vēsture,  un galvenās filozofiskās skolas, savukārt praktiskajā daļā kā apmācības uzdevumi tiks risināta atslābināšanās un koncentrēšanās prasmes veicināšana, ķermeņa izjūta, apziņas vērošana, elpošanas izpēte un līdzsvarošana. Programmā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sniegs prasmi atšķirt dažādu jogas skolu metožu un veidu atbilstību jogas tradīcijas principiem, kā arī lietpratīgi vērtēt galvenos kvalitātes kritērijus jogas apziņas (kultūras) pilnveidošanā, lai pareizi varētu izvēlēties nākošo jogas apmācības turpinājuma veidu.
Programmas klausītāji būs attīstījuši spējas koncentrēties, nostiprinājuši ķermeņa muskulatūru, ieguvuši iemaņas pilnīgāk kontrolēt savu ķermeni un kustības, apguvuši jogas pamatasānas, iemācījušies pareizi elpot.
Studentu apmācības laikā iegūtās prasmes tiek vērtētas pēc praktisko vingrinājumu kompleksu kvalitatīvās apguves praktiskajās nodarbībās, esejas darbiem par Jogas teoriju, vēsturi un filozofiju, Indijas kultūru un reliģiskās domas jautājumiem, kā arī pēc gala ieskaites snieguma. 
Pēc kursa noslēguma, raugoties pēc dalībnieku izrādītās intereses un iespējām, var tikt piedāvāts arī kursa turpinājums. 

Nav komentāru: