10.21.2012

Saskaņā ar jogas mācību elpas uzdevums jogas praksē ir savienot prātu ar ķermeni. Pareizi elpojot, rodas prāta un ķermeņa saskaņa. Pat tad, ja cilvēks tikai sāk iedziļināties elpā, izrāda tai lielāku cieņu, vadoties no savas intuīcijas, viņš sajūt savas esības sakrālo dabu. Šajā laikmetā lielākajai daļai cilvēku trauksmainās steigas un vieglprātīgās, fragmentētās uztveres dēļ ir ļoti sekla, nevienmērīga un saspringta elpa. Taču, ja mēs nekontrolējam elpu, mēs nevaram no sevis prasīt, lai mēs kontrolētu savu prātu un emocijas. Tajā brīdī, kad mēs kaut ko darām, fokusējot savu prātu uz saskaņu starp nodomu, emocijām un kustībām, mēs iegūstam neparastu stāvokli – mūsu ķermeņa kustības, prāts un elpas darbojas sinhroni. Šī sinhronitāte ir tā, kas baro miera atklāsmi. Prāna – dzīvības spēks kā vējš, elpa gan individuāli, gan kosmiski. Tedžas – uguns, transformācijas  enerģija gan fiziski, gan mentāli. Odžas – zemes spēka sulas esence gan vitāli, gan psihiski. Tos vēl arī mēdz dēvēt kā Vāju, Agni un Soma. Jogas mācībā elpa ir ļoti cieši saistīta ar “Prānu”, kas ir dzīvības spēks. Savukārt Prāna cieši saistīta ar Agni – dzīvības siltuma enerģiju un Odžasu – zemes dziedniecisko esenci. Ja no līdzsvara iziet viens pēc brīža arī pārējie divi disbalansējās. Lai varētu sākt runāt par līdzsvara veidošanu Cilvēkam ir jāiepazīst kā ķermeņa psihoenerģētiskajā uzbūvē darbojas piecas prānas, Samāna Vāju, Vjāna Vājū, Udāna Vājū, Prāna Vāju, Apāna Vāju, katrai no kurām ir savs atšķirīgs uzdevums: Elpošanas vingrojumi – pranajāma – ir jogas dziedinošā metode, kas rada būtisku apziņas līdzsvaru. Nodarbojoties ar pranajāmu, kura integrēta sevis izziņas, pilnveidošanas un attīrīšanas praksē, cilvēks nonāk pie eksistences būtības un patiesi izprot mieru un mīlestību caur meditāciju.
Par praktiskajām nodarbībām un semināriem lūdzu interesēties Daya Jogas studijā tel. 26555060

Nav komentāru: