8.29.2012

Astoņu ievadlekciju kurss JOGAS PRAKSĒ UN FILOSOFIJĀ  - sestdienās, no 8.septembra līdz 10. novembrim, Daya jogas studijā , Stabu ielā 51, Rīgā.
Jogas skolotājs ARNIS SILIŅŠ sniegs ikgadējo ievadlekciju kursu - "Jogas prakse un filosofija"

Daudzpusīgās prakses un teorētisko nodarbību ceļā varēsiet veikt sagatavošanos un iepazīšanos ar attīrīšanās metodēm „Šatkarmām" un „Jama - Nijama" principiem. Lekcijās par „Pranajāmu", „Āsanu" nozīmi un individuālo atbilstību Jogas praksei būs iespējams iegūt padziļinātu izpratni par Jogas kultūru vispār un par iniciāciju "atbrīvojošajā jaunradē" - sādhanā īpaši.

Lekciju kurss domāts ikvienam interesentam - gan iesācējiem, gan tiem, kas HatHa jogu jau praktizē un dzirdējuši šīs tēmas iepriekš! 
 
Lekciju kurss sāksies 8.septembrī un notiks sestdienās, plkst.10.00 - 12.00.
1. lekcija - 8.septembris. Ievadlekcija, cilvēka psihoenerģētiskā uzbūve un prāta-ķermeņa saskaņa.
2. lekcija - 15.septembris. Jogas attīrīšanās metodes „Šatkarmas" un emocionālā līdzsvara paņēmieni. Ajūrvēdas principi HatHta Jogas praksē.
3. lekcija - 13.oktobris. Āsanas un Prānajāmas. To fiziskā, psiholoģiskā un filozofiskā jēga - 1.daļa.
4. lekcija - 20.oktobris. Āsanas un Prānajāmas. To fiziskā, psiholoģiskā un filozofiskā jēga - 2.daļa. Mantru disciplīna.
5. lekcija - 27.oktobris. Meditācija kā „Dhārana"- metode un meditācija kā „Dhjāna"- stāvoklis HaTha Jogas praksē. Nidra Joga.
6. lekcija -
3.novembris. Jogas kultūras vēsturiskā filozofija - „Jugas", laikmetu cikli un cilvēku dzīves mērķu veidi. To ietekme uz mums un individuālās attīstības paņēmieni.
7.lekcija - 10.novembris. Sakrālā hierarhija vides un cilvēka dzīvības enerģijas mijiedarbībā. Apziņas ceļš no duālismu uz vienotību.
8.lekcija - 17.novembris. Kopsavilkums individuālās apmācības sistēmas izveidošanā un Jogas svarīgāko principu iegaumēšanas treniņš.

papildus lekcijas,
9.lekcija - 24.novembris
Vienkāršie un smalkie elementi - mācība par Tattvām Jogas praksē

10.lekcija - 8.decembrī
Vienkāršie un smalkie elementi - mācība par Tattvām un meditācijas metodes

11.lekcija - 15.decembrī
Vienkāršie un smalkie elementi - mācība par Tattvām un meditācijas metodes

Katra lekcija/nodarbība tiek veidota, virknējot teorētisko saturu ar praktiskajiem vingrinājumiem. Katras lekcijas tēmas izklāsts tiek pielāgots dalībnieku iepriekšējai pieredzei un zināšanām. Pieteiktšanās un detalizētāka informācija zvanot uz t.: 26555060 vai 67276104.