11.05.2012

14. novembrī Lielajā ģildē (Amatu iela 6, Vecrīgā) notiks festivāls “Meditācija skaņā”.
Festivāla sensācija ir Pandits Ašišs Sankritjajans no Indijas, kas pirmo reizi Latvijā dziedās senākajā no pasaulei zināmajiem klasiskās mūzikas stiliem - drupāda stilā.
Divi koncerti vienā vakarā ir unikāla iespēja dzirdēt un redzēt 11 mūziķus no 5 valstīm, kuri jums piedāvās dažādu redzējumu meditācijai skaņā: Ziemeļindijas instrumentālajā un vokālajā klasiskajā mūzikā, latviešu tradicionālajā mūzikā, intuitīvā improvizācijā, rāgas dejā, tablas ritmiskajā improvizācijā, dziedošo zvanu un gongu skaņās. Katrs no festivāla mūziķiem ir lielisks sava žanra meistars, tīrradnis.
Festivālu plkst. 19:00 atklās koncerts "Skaņu varavīksne"
Programmā meditācija skaņā septiņos dažādos veidos:
Akašs Sergejs Ancupovs - sārods, Anato Ali Lomonosovas - sitāra, Valdis Muktupāvels - kokles, vokāls, zvani, Rūta Muktupāvela - vokāls, Jurijs Fatejevs - gongi, Arnis Siliņš - rāgas deja, Džaganats - tabla, Rītis Kamičaitis - tabla, Ludmila Žurkova – tampūra.
Otrs koncerts "Drupāda maģija" sāksies plkst. 21:00
Pirmo reizi Latvijā uzstāsies Pandits Ašišs Sankritjajans, Indijas senākā klasiskā vokāla stila - drupāda - izpildītājs. Kopā ar izcilo Indijas dziedātāju Latvijā uzstāsies Mohans Šijams Šarma, pasaulē atzītais pakhavadžas (mridangas) virtuozs. Latvijā viņi uzstāsies tikai ar vienu koncertu.Papildus informācija - www.dhrupad.info

10.21.2012

Saskaņā ar jogas mācību elpas uzdevums jogas praksē ir savienot prātu ar ķermeni. Pareizi elpojot, rodas prāta un ķermeņa saskaņa. Pat tad, ja cilvēks tikai sāk iedziļināties elpā, izrāda tai lielāku cieņu, vadoties no savas intuīcijas, viņš sajūt savas esības sakrālo dabu. Šajā laikmetā lielākajai daļai cilvēku trauksmainās steigas un vieglprātīgās, fragmentētās uztveres dēļ ir ļoti sekla, nevienmērīga un saspringta elpa. Taču, ja mēs nekontrolējam elpu, mēs nevaram no sevis prasīt, lai mēs kontrolētu savu prātu un emocijas. Tajā brīdī, kad mēs kaut ko darām, fokusējot savu prātu uz saskaņu starp nodomu, emocijām un kustībām, mēs iegūstam neparastu stāvokli – mūsu ķermeņa kustības, prāts un elpas darbojas sinhroni. Šī sinhronitāte ir tā, kas baro miera atklāsmi. Prāna – dzīvības spēks kā vējš, elpa gan individuāli, gan kosmiski. Tedžas – uguns, transformācijas  enerģija gan fiziski, gan mentāli. Odžas – zemes spēka sulas esence gan vitāli, gan psihiski. Tos vēl arī mēdz dēvēt kā Vāju, Agni un Soma. Jogas mācībā elpa ir ļoti cieši saistīta ar “Prānu”, kas ir dzīvības spēks. Savukārt Prāna cieši saistīta ar Agni – dzīvības siltuma enerģiju un Odžasu – zemes dziedniecisko esenci. Ja no līdzsvara iziet viens pēc brīža arī pārējie divi disbalansējās. Lai varētu sākt runāt par līdzsvara veidošanu Cilvēkam ir jāiepazīst kā ķermeņa psihoenerģētiskajā uzbūvē darbojas piecas prānas, Samāna Vāju, Vjāna Vājū, Udāna Vājū, Prāna Vāju, Apāna Vāju, katrai no kurām ir savs atšķirīgs uzdevums: Elpošanas vingrojumi – pranajāma – ir jogas dziedinošā metode, kas rada būtisku apziņas līdzsvaru. Nodarbojoties ar pranajāmu, kura integrēta sevis izziņas, pilnveidošanas un attīrīšanas praksē, cilvēks nonāk pie eksistences būtības un patiesi izprot mieru un mīlestību caur meditāciju.
Par praktiskajām nodarbībām un semināriem lūdzu interesēties Daya Jogas studijā tel. 26555060

8.29.2012

Astoņu ievadlekciju kurss JOGAS PRAKSĒ UN FILOSOFIJĀ  - sestdienās, no 8.septembra līdz 10. novembrim, Daya jogas studijā , Stabu ielā 51, Rīgā.
Jogas skolotājs ARNIS SILIŅŠ sniegs ikgadējo ievadlekciju kursu - "Jogas prakse un filosofija"

Daudzpusīgās prakses un teorētisko nodarbību ceļā varēsiet veikt sagatavošanos un iepazīšanos ar attīrīšanās metodēm „Šatkarmām" un „Jama - Nijama" principiem. Lekcijās par „Pranajāmu", „Āsanu" nozīmi un individuālo atbilstību Jogas praksei būs iespējams iegūt padziļinātu izpratni par Jogas kultūru vispār un par iniciāciju "atbrīvojošajā jaunradē" - sādhanā īpaši.

Lekciju kurss domāts ikvienam interesentam - gan iesācējiem, gan tiem, kas HatHa jogu jau praktizē un dzirdējuši šīs tēmas iepriekš! 
 
Lekciju kurss sāksies 8.septembrī un notiks sestdienās, plkst.10.00 - 12.00.
1. lekcija - 8.septembris. Ievadlekcija, cilvēka psihoenerģētiskā uzbūve un prāta-ķermeņa saskaņa.
2. lekcija - 15.septembris. Jogas attīrīšanās metodes „Šatkarmas" un emocionālā līdzsvara paņēmieni. Ajūrvēdas principi HatHta Jogas praksē.
3. lekcija - 13.oktobris. Āsanas un Prānajāmas. To fiziskā, psiholoģiskā un filozofiskā jēga - 1.daļa.
4. lekcija - 20.oktobris. Āsanas un Prānajāmas. To fiziskā, psiholoģiskā un filozofiskā jēga - 2.daļa. Mantru disciplīna.
5. lekcija - 27.oktobris. Meditācija kā „Dhārana"- metode un meditācija kā „Dhjāna"- stāvoklis HaTha Jogas praksē. Nidra Joga.
6. lekcija -
3.novembris. Jogas kultūras vēsturiskā filozofija - „Jugas", laikmetu cikli un cilvēku dzīves mērķu veidi. To ietekme uz mums un individuālās attīstības paņēmieni.
7.lekcija - 10.novembris. Sakrālā hierarhija vides un cilvēka dzīvības enerģijas mijiedarbībā. Apziņas ceļš no duālismu uz vienotību.
8.lekcija - 17.novembris. Kopsavilkums individuālās apmācības sistēmas izveidošanā un Jogas svarīgāko principu iegaumēšanas treniņš.

papildus lekcijas,
9.lekcija - 24.novembris
Vienkāršie un smalkie elementi - mācība par Tattvām Jogas praksē

10.lekcija - 8.decembrī
Vienkāršie un smalkie elementi - mācība par Tattvām un meditācijas metodes

11.lekcija - 15.decembrī
Vienkāršie un smalkie elementi - mācība par Tattvām un meditācijas metodes

Katra lekcija/nodarbība tiek veidota, virknējot teorētisko saturu ar praktiskajiem vingrinājumiem. Katras lekcijas tēmas izklāsts tiek pielāgots dalībnieku iepriekšējai pieredzei un zināšanām. Pieteiktšanās un detalizētāka informācija zvanot uz t.: 26555060 vai 67276104.

7.26.2012

JOGAS NOMETNE 17., 18., 19. augustā, 2012. g.


Arnis Siliņš aicina uz JOGAS NOMETNI 17., 18., 19. augustā, 2012.
Sakrālais un laicīgais Jogā tiks iepazīti praktiskajās un teorētiskajās nodarbībās. Swāra (skaņas, vibrācijas) Joga, to pasniegs sāroda meistars Akāšs ( http://www.sarod.eu ). Apziņas klusuma daba, dabas takas enerģētiski tīrā un gleznainā dabas nostūrī, Senču pilskalna tuvumā, Imulas Senlejā ļaus pilnveidot Sevis izziņu. Iedziļināšanās Jogas mācības noslēpumos sniegs mums lielāku izpratni par mūsu dzīvības spēka – „PRĀNAS”, dzīvības siltuma – „AGNI”, zemes dziednieciskā esences –„ODŽASA” un apziņas līdzsvara meistarību. Pamatnodarbības / lekcijas vadīs Arnis Siliņš un citi pieredzējuši speciālisti. Ajūrvēdiskās masāžas un lekciju par dabas veltēm dziedniecībā sniegs Evita Sundar.
17. 08.
Plkst. 19’00 – 21’45
Iepazīšanās ar norišu kārtību. Teorētisks ievads. Hatha joga prakse. Vakara tēja un pārrunas turpinot savstarpējo iepazīšanos, Arnis Siliņš, Tatjana Griškina, Evita Sundar vadīs vakara norisi.
18. 08.
7.00 – 8.30 Hatha jogas, pranājamas, meditācijas prakse. Arnis
9.00 – 9’30 Brokastis
9’45 – 12.30 lekcija/nodarbība – praktiskie principi Dabas bagātību izpratnē. Evita Sundar
13.00 – 14.00 Pusdienas + Brīvbrīdis
14.00 – 16.00 Apziņas klusuma daba, dabas takas Arnis
16.00 – 16.15 Pauze
16.15 – 18.00 Cilvēka enerģētiskā uzbūve un tās līdzsvarošanas principi. Arnis
18.15 – 19.00 Vakariņas + Brīvbrīdis
19.00 – 21.30 Swara Joga, Meistars Akašs
19. 08. 7.00 – 8.30 Rīta Hatha Joga + pranajamas
9.00 – 10.00 Brokastis
10.30 – 12.30
Swara Joga – vibrāciju izpratnes kultūra mūsu pilnveidošanās praksē. Meistars Akašs
13.00 – 14.00
Pusdienas + kopīgās pieredzes apmaiņa.

Pieteikties var gan tie, kas ir pašā jogas ceļa sākumā, gan pieredzējušie praktizētāji. Ņemot vērā dalībnieku sagatavotības līmeni, nodarbību saturā var tikt ieviestas izmaiņas. Pieteikšanās e-pasts:jogasnometne@gmail.com , papildinformācija t. 29103212.